Archive of the I st nd International Violin Competition

Archive » Archive of the I st nd International Violin Competition

 • Semen Klimashevskiy
  Semen Klimashevskiy
 • László Nyári
  László Nyári
 • Filip Rekieć
  Filip Rekieć
 • Tamás Diószegi
  Tamás Diószegi
 • Obrady Jury
  Obrady Jury

Laureate of the Ist prize

Semen Klimashevskiy (Russia) 

 

Laureate of the IInd prize

László Nyári (Hungary) 

 

Laureate of the IIIrd prize

Filip Rekieć (Poland) 

 

Laureate of the IVth prize

Zita Molnár (Hungary)

Maksym Dondalski (Poland) 

 

Laureate of the Vth prize

Tamás Diószegi (Hungary) 

 

Preferences:

1. Erzsébet Hutás

2. Attila Ökrös

3. Ewa Gubańska

4. Mateusz Smól

5. Anna Maria Filochowska